2009/May/13

ไม่ใช่ผู้รู้โดยตรงเป็นแค่มือสมัครเล่น  แค่ต้องการที่จะศึกษา ตัว SEO (Search Engine Optimize) หรือการทำเวบให้ค้นง่ายหาเจอและเลื่อนลำดับของเวบไซด์ให้อยู่ลำดับต้นๆของ  Search Engine  อย่าง  Google นั้นมันแสนจะยากเย็น แล้วต้องทำยังไงกันบ้าง ?

Google  คิดยังไง หมายถึง ใช้วิธีไหนในการแสดงลำดับผลการค้น หรือ การจัดการ Ranging ซึ่งน่าจะมาจาก   Google Algorithm Seomoz      ว่าในเรื่อง สูตรการคำนวณ Google Score Ranging

GoogScore = (KW Usage Score * 0.3) + (Domain Strength * 0.25) + (Inbound Link Score * 0.25) + (User Data * 0.1) + (Content Quality Score * 0.1) + (Manual Boosts) - (Automated & Manual Penalties)

- Keyword (KW)
   การใช้ Keyword  ในส่วนต่างๆในเวบไซด์ ซึ่งเราน่าจะทำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างของเวบให้สนับสนุนในการทำ SEO  เริ่มตั้งแต่ 
     1.  Title Tag   เช่น  <title>Ceemeagain.com | TV | Wacth | Boy's Toy</title>
     2.  Hader Tag  เช่น  <meta name="keywords" content="Web TV,TV,ดูทีวี,.." >  ไม่ควรใส่เยอะเป็นครึ่งหน้าเพราะ Google Bot จะมองเป็น spam
     3.  document text   การใส่ Keyword ในส่วนของ   content  ควรเน้นการใช้  H1,H2,Hxx .. บ่งบอกถึงหัวข้อของเนื้อหานั้นๆ เช่น  <h1>TV  Programme</h1>
     4.  domain  หรือ  URL   ก็ตั้งชื่อ  domain ก็น่าจะสื่อถึง   keyword  ที่เราจะใช้ หรือ ในปัจจุบันได้มีการ  Rewite URL (URL friendly) ให้ดูอ่านง่ายเล่นคำ ซึ่ง  Google Bot   สามารถเข้าใจได้เลย เช่น

http://www.ceemeagain.com/tv/programme.aspx?id=24
Rewrite เป็น
http://www.ceemeagain.com/tv/programme/24/view/Breakfast+Reports.html

- Domain  Strength
    ชื่อเวบไซด์หรือชื่อ Domain  ควรจดไว้ มากกว่า 1 ปี หรือมีวันที่ Expire Date หรือ วันหมดอายุ อีก  2-5 ปี ข้างหน้า เผื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและมั่นคงของเวบไซด์

- Inbound  Link
  หรือ  link ที่คลิ๊กจากเวบอื่นแล้วเข้ามายังเวบของเรา  Google  จะมอง เวบอื่นที่ link หาเรามีความน่าเชื่อถือเพียงใด อายุของ link  เท่าไหร่,  จำนวน link   ในหนึ่งหน้าเท่าไหร่ และอื่นๆ อีกมากมาย ...

- User Data
  ข้อมูลในหน้าเวบมีความใหม่หรือมีคุณภาพมากแค่ไหน รวมทั้ง จำนวน CTR (Click Through Rate)  ใน  SERPs (Search Engine Result PageS)  หรือ จำนวนการคลิ๊ก link  จากผลในการค้าหาใน  Google ก็มีส่วนในการคำนวณ   , ผู้ใช้อยู่ในเวบไซด์เรานานเท่าไหร่  , จำนวนการค้นเวบเรา , ...

- Content Quality Score
  ความมีคุณภาพของเนื้อหาภายในเวบ รวมไปถึง การจัด  rating  เนื้อหา ทั้งโดยคนจาก Google  และ จาก Algorithm  หรือ Program


 มาเริ่มต้นทำให้เวบเราติดอันดับ SERPs  กัน 

   เริ่มจากดูว่ามีเวบเราติดอยู่ใน Google  หรือยัง? แค่พิมพ์   site:mysite.com   เพื่อตรวจสอบดูว่ามี  content  หรือจำนวนหน้าเท่าไหร่  เราสามารถเพิ่มได้โดยการทำ  SiteMap ของเวบส่งตรงถึง  Google  โดยใช Google Webmaster  tools   ซึ่งมีเครื่องมือมากมายให้เราได้ใช้เผื่อใช้ตรวจสอบเวบ
      นอกจากนั้นเราควรจัดการเกียวกับ  Status code (HTTP status codes)  ในเวบเช่น 404 notfound
 


หรือ 503 Service Temporarily Unavailable ซึ่งเราควรจะบอก Google bot สักนิดว่าเกิดอะไรขึ้น เช่นการเขียน Mod Rewrite   ใน Apache  เป็นการเขียนบอก  bot และ คน เมื่อเกิด Error ขึ้น


Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(Googlebot|Googlebot|Mediapartners|Adsbot|Feedfetcher)-?(Google|Image)? [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/error/503\.php [NC]
RewriteRule .* /cgi-bin/error/503.php
 
RewriteCond %{REMOTE_HOST} !^1\.1\.1\.1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/error/404\.php [NC]
RewriteRule .* /under-development-explain.html [R=302,L]
 
 
  การควบ Google bot   ด้วย  robot.txt  เป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องสร้างไฟล์นี้ไว้เพื่อควบคุมให้   Google bot ทำการเก็บข้อมูลที่เราอนุญาติให้เก็บ เช่น

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /wp-admin
Disallow: /wp-includes
Disallow: /wp-content


ขยันทำ Link Popularity หรือ จำนวนหน้าเว็บที่ Links เข้ามาในหน้าหนึ่ง ๆ ของเวบ  แบ่งออกเป็น 3  แบบ
- One-way-Links   ทำจาก เวบ  A ไป เวบ B
- Two-way-Links   ทำจาก เวบ  A ไป เวบ B  และ เวบ B ต้องทำ links  ไปหา เวบ A ด้วย
- Three-way-Links ทำจาก เวบ  A ไป เวบ B  และ เวบ B  ทำ links  ไปเวบ C  และ เวบ C ก็ทำ links ไปยังเวบ A ด้วย
การทำ  links เป็นการเพิ่ม  inbound links  ให้เวบมากขึ้น

นอกจากนั้นก็โปรโมทและก็โปรโมท ซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งบนดินและก็ใต้ดิน มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายให้เราได้ใช้กัน ....

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet


snippet.googalz.com
View full profile